Sikadur 731 Chất kết dính gốc nhựa Epoxy

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Màu: Xám (thành phần A: trắng, thành phần B: đen)

Đóng gói: 1 kg & 2 kg/ bộ

Điều kiện lưu trữ: +5oC, tối đa 25oC, khô.

Thời hạn sử dụng: tối thiểu 12 tháng nếu lưu trữ ở nơi khô trên 5oC và tối đa là 25oC (đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở).