MATIT CHÈN KHE VINMASTIC

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Chèn khe và vết nứt cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa

Chèn khe và vết nứt cho kết cấu sàn bê tông

Sửa chữa vết nứt đường bê tông nhựa

Chống thấm bảo vệ bê tông và bê tông cốt thép