Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Bông gốm Ceramic

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Bông khoáng Rockwool

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Bông thủy tinh

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

CAO SU CÁCH ÂM

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Cao su cách âm chống ồn

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

CAO SU CHỊU AXIT HÓA CHẤT

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

CAO SU CHỊU DẦU

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

CAO SU CHỐNG TRƯỢT

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

CAO SU ĐẶC

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Cao su lưu hóa

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

CAO SU NON CÁCH ÂM CHỐNG RUNG

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

CAO SU VẢI BỐ

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Mút xốp PE Foam

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Tấm cách nhiệt cát tường

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Xốp EPS cách nhiệt

Liên hệ

Vật liệu cách âm-cách nhiệt

Xốp XPS

Liên hệ

Vật liệu cách nhiệt là một bước tiến lớn của ngành xây dựng hiện đại, cũng như thiết kế nội thất để cải thiện tình hình nóng lên toàn cầu do biến đổi khí hậu.

Những vật liệu chống nóng này ứng dụng đa dạng cho nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Mỗi hạng mục sẽ có những vật liệu được thiết kế với những chất liệu cách nhiệt khác nhau để phù hợp với nhu cầu sử dụng và hỗ trợ chống nóng.