Sikaplan WP Tape 200 – Băng Chống Thấm

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Gốc hoá học Polyvinylchloride (PVC-P)

Đóng gói Kích thước cuộn 200mm (rộng) × 20m (dài)

Ngoại quan / Màu sắc Sikaplan® WP Tape-200, các cuộn đồng nhất

Chiều dày 2 mm bao gồm 0,6 mm lớp tín hiệu

Màu sắc Lớp tín hiệu – màu trắng