Sikatop Seal 109 Vn Chống Thấm Đàn Hồi Gốc Xi Măng

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Đóng gói 15 kg bộ (Thành phần A: 5 kg, Thành phần B: 10 kg)

Ngoại quan / Màu sắc:

Thành phần A: Chất lỏng, màu trắng sữa

Thành phần B: Dạng bột màu xám

Hỗn hợp sau khi trộn đều: Dạng sệt có màu xám nhạ