SikaMur ThinJoint Mortar VN Vữa Xây Gạch Gốc Xi Măng

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Tỷ lệ trộn: Khoảng 22 – 25 % nước theo khối lượng (khoảng 5.5 – 6.5 L nước sạch cho 1 bao 25 kg)

Định mức: Bao 25 kg sử dụng cho khoảng 9-10 m² gạch

Hiệu suất / Sản lượng: Một bao cho khoảng 16.2 L vữa Cần 62 bao để tạo ra 1 m³ vữa

Chiều dày lớp Tối thiểu: 2 mm / Tối đa: 4 mm

Thời gian thi công ~ 45 phút (ở nhiệt độ 27o C/ độ ẩm 65%)