Sikadur 752 – Keo Bơm 2 Thành Phần, Độ Nhớt Thấp

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Đóng gói 1 kg & 2 kg / bộ

Màu sắc Vàng nhạt/không màu

Hạn sử dụng 12 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì còn nguyên, chưa mở.

Điều kiện lưu trữ +5 °C đến +30 °C

Tỷ trọng ~1.1 kg/l

Độ nhớt 290 c. poise ở 20 °C 130 c. poise ở 30 °C