SikaBit PRO P-40 G-0 MG Màng Chống Thấm Gốc APP Bitum

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Gốc hoá học: Nhựa đường cải tiến APP

Vật liệu gia cường: Lưới sợi không dệt polyester

Đóng gói

Dài 10.0 m (±5%)
Rộng 1.0 m (±5%)
Khối lượng ~40.0 kg (4.0 kg/m²) (±10%)

Ngoại quan, màu sắc