Sika Separol Hợp Chất Tháo Dỡ Khuôn

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Đóng gói 5/25/200 lít

Ngoại quan / Màu sắc Chất lỏng màu nâu

Hạn sử dụng 24 tháng nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì nguyên chưa mở

Khối lượng thể tích ~0.830 kg/L (±0.05 kg/L) (tại 20oC)