Sika Rokkon C – Sản Phẩm Gốc Xi Măng Để Neo Vách Đá SIKA ROKKONC

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Đóng gói: Thùng 20 gói

Đường kính: thông thường của sản phẩm

35 mm, 38mm (tiêu chuẩn), các đường kính khác sẽ được cung cấp khi có yêu cầu

Chiều dài thông thường của sản phẩm

300 mm (tiêu chuẩn) các chiều dài khác sẽ được cung cấp khi có yêu cầu