Sika Plastiment 96 – Phụ gia giảm nước và kéo dài thời gian ninh kết

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

Gốc hóa học

Hỗn hợp lignosulfonat


Khối lượng thể tích

1.16 – 1.18 Kg/Lít


Hàm lượng clorua

Không có


Loại xi măng

Tất cả các loại xi măng Portland, kể cả xi măng bền sulfat