Sika Monotop R Vữa Sửa Chữa Bê Tông Công Nghệ Cao

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

+ Khối lượng thể tích:

~ 1.45 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột)
~ 2.15 kg/lít (khối lượng thể tích của vữa tươi)