Hilti RE 100

517,000(Chưa bao gồm VAT)

Xuất xứ: Hilti-Gemany( Đức)

Giá Keo Hilti RE 100: 450.000đ/tuýp 500ml

Nối thép vào sàn cũ, mở rộng sàn.

Cấy nối  thép vào tường vây để làm thép chờ cho sàn và dầm tầng hầm (phổ biến)

Kết nối dầm thép, dầm bê tông với tường hoăc dầm hiện hữu