Băng Cản Nước Sika V32- Chống Thấm Mạch Ngừng Bê Tông

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

– Gốc: Polyvinyl Clorua (PVC)

– Khối lượng thể  tích:  ~ 1.40 kg/lít. (BS 2782:620)

– Độ cứng Shore A:  > 70 (ISO 868-2003(E) / BS2782:365B)

– Cường độ kéo: 12 N/mm2 ± 5% (ASTM: D412-75)    (BS2782:320A / ASTM D412-98)

– Độ giãn dài cho tới khi đứt: 300% 5%, (BS2782: 320A, ASTM D412-98)